Transparència

En compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en aquest apartat trobareu tota la informació sobre l’associació Priorat Enoturisme per fer efectiu el principi de transparència i les obligacions en matèria de publicitat activa derivades d’aquesta Llei.

Així es fan públiques les fonts de finançament de l’Associació que són les següents:

16 de novembre de 2018: el Consell Rector del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona aprova una subvenció a l’Associació Priorat Enoturisme per a promoure la comunicació 2.0 i la comercialització dels productes enoturístics a través del web: www.prioratenoturisme.com, per a l’any 2018 per un import de 12.000 €.

4 de desembre de 2018, el Consell Comarcal del Priorat es compromet a subvencionar la participació de l’associació Priorat Enoturisme com  a partner de l’esdeveniment denominat “Terrer” de maridatge entre la música i el vi amb un aportació econòmica de 4.600 €.

28 de desembre de 2017: Conveni entre el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona i l’Associació per regular la concessió d’una subvenció per a la creació, promoció i comercialització de productes i experiències enoturístiques per un import de 9.166.03 €

27 de juliol de 2016: conveni amb el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona i l’Associació Priorat Enoturisme per regular la concessió d’una subvenció per a la promoció, comunicació, comercialització de productes enoturístics per un import de 12.000€.

28 d’octubre de 2015: Conveni entre el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona i l’Associació per regular la concessió d’una subvenció per a la creació, promoció i comercialització de productes i experiències enoturístiques per un import de 11.527 €