Transparència

En compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en aquest apartat trobareu tota la informació sobre l’associació Priorat Enoturisme per fer efectiu el principi de transparència i les obligacions en matèria de publicitat activa derivades d’aquesta Llei.

Així es fan públiques les fonts de finançament de l’Associació que són les següents:

16 de novembre de 2018: el Consell Rector del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona aprova una subvenció a l’Associació Priorat Enoturisme per a promoure la comunicació 2.0 i la comercialització dels productes enoturístics a través del web: www.prioratenoturisme.com, per a l’any 2018 per un import de 12.000 €.

4 de desembre de 2018, el Consell Comarcal del Priorat es compromet a subvencionar la participació de l’associació Priorat Enoturisme com  a partner de l’esdeveniment denominat “Terrer” de maridatge entre la música i el vi amb un aportació econòmica de 4.600 €.

28 de desembre de 2017: Conveni entre el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona i l’Associació per regular la concessió d’una subvenció per a la creació, promoció i comercialització de productes i experiències enoturístiques per un import de 9.166.03 €

27 de juliol de 2016: conveni amb el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona i l’Associació Priorat Enoturisme per regular la concessió d’una subvenció per a la promoció, comunicació, comercialització de productes enoturístics per un import de 12.000€.

28 d’octubre de 2015: Conveni entre el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona i l’Associació per regular la concessió d’una subvenció per a la creació, promoció i comercialització de productes i experiències enoturístiques per un import de 11.527 €

AVÍS LEGAL

El present avís legal regula l’ús del lloc web. www.prioratenoturisme.com, que posa a la seva disposició l’Associació Priorat Enoturisme.: C/Sant Francesc, nº 1 *Cornudella del *Montsant, CIF G43490481, i adreça de correu electrònic info@prioratenoturisme.com.

La navegació pel lloc web de www.prioratenoturisme.com atribueix la condició d’usuari del mateix i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden sofrir modificacions.
L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. L’usuari respondrà enfront de L’Associació o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït, no obstant això, l’Associació Priorat Enoturisme condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferts en el seu web al previ emplenament del corresponent formulari. L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a l’Associació i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.
L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de la web i a no emprar-los para, entre uns altres:

a) Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfob, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
b) Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de www.prioratenoturisme.com o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals www.prioratenoturisme.com presta els seus serveis.
c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de l’Associació o de tercers i, si escau, extreure informació.
d) vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de l’Associació o de tercers.
i) suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.
f) reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
g) recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o unes altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment.
Tots els continguts del lloc web, com a textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a l’Associació Priorat Enoturisme, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat de l’Associació Priorat Enoturisme sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari dret algun sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.
L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre l’Associació Priorat Enoturisme i el propietari del lloc web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de l’entitat dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit a l’Associació. En tot cas, l’hiperenllaç únicament permetrà l’accés a la home-page o pàgina d’inici del nostre lloc web, així mateix haurà d’abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre l’Associació Priorat Enoturisme o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums i a l’ordre públic.

L’Associació Priorat Enoturisme no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base dels mateixos.

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

L’Associació Priorat Enoturisme exclou, fins a on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

a) La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
b) La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
c) L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera exemplificativa, l’Associació Priorat Enoturisme no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.
Així mateix, l’Associació Priorat Enoturisme declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. L’Associació Priorat Enoturisme no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. L’Associació no es responsabilitza de l’establiment d’hipervíncles per part de tercers.

Quan precisem obtenir informació per la seva banda, sempre li sol·licitarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades recaptades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies seran incorporats a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal. Es tractaran les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 404 Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei 34/2002 , d’11 de juliol, de serveis de la societat de la Informació i Comerç Electrònic.
L’Associació Priorat Enoturisme es compromet a no cedir, vendre, ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa. Així mateix, cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incomplets o hagin deixat de ser necessaris o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L’usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a aquest efecte a l’adreça electrònica de l’Associació, identificant-se degudament i indicant de forma visible el concret dret que s’exerceix.

L’Associació Priorat Enoturisme, adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la citada Llei Orgànica 15/1999 i altra normativa aplicable. No obstant això, l’entitat no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.
L’Associació Priorat Enoturisme, podrà utilitzar cookies durant la prestació de serveis del lloc web. Les cookies són fitxers físics d’informació personal allotjats en el propi terminal de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s’impedeixi la creació d’arxius cookie o s’adverteixi de la mateixa.

Si opta a abandonar el nostre lloc web a través d’enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, la mateixa no es farà responsable de les polítiques de privadesa d’aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l’ordinador de l’usuari.

La nostra política pel que fa al correu electrònic es centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre. Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través dels mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d’aquests missatges, de conformitat amb el que es disposa en el Títol III, article 22 de la Llei 34/2002 de serveis per a la societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i l’Associació Priorat Enoturisme es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de correu postal, correu electrònic o comunicació telefònica. Els usuaris hauran de dirigir-se a l’Associació mitjançant enviament per correu electrònic a la següent adreça; info@prioratenoturisme.com.

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació a info@prioratenoturisme.com identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.
Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web de prioratenoturisme.com, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de Falset.

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i l’Associació Priorat Enoturisme es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de correu postal, correu electrònic o comunicació telefònica. Els usuaris hauran de dirigir-se a l’Associació mitjançant enviament per correu electrònic a la següent adreça; info@prioratenoturisme.com.

X