La comarca del Priorat, amb el Parc Natural de Montsant al capdavant, ha rebut l’acreditació de la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS). Aquest acreditació, que atorga l’EUROPARC és una oportunitat per a desenvolupar un model turístic propi al Priorat, respectuós amb l’entorn, sostenible i de qualitat.

El Parc Natural de Montsant ha organitzat una jornada tècnica per analitzar “les oportunitats del turisme sostenible al Priorat”, on hi han intervingut representants del Consell Comarcal del Priorat, del Parc Natural de Montsant, de la Diputació de Tarragona, de Prioritat, del VITEC i del Departament de Territori i Sostenibilitat.

 

Recollim les dades més destacades de la jornada, en apunts:

 • L’ens impulsor és el Parc Natural de Montsant, però l’espai protegit és extensible a tota la comarca. Des d’un bon principi es va considerar que aquesta iniciativa no es podia reduir a l’àmbit dels pobles del Parc Natural de Montsant, sinó que havia de ser un projecte de comarca.
 • La Carta Europea de Turisme Sostenible contribueix, coopera i se suma a les altres iniciatives de la comarca, com són la candidatura del Priorat a la UNESCO, impulsada per Prioritat, o la Carta del Paisatge.
 • La CETS és una eina i una metodologia de treball, on la participació és l’eix principal. La participació activa del sector turístic, les entitats institucions, associacions, públiques i privades, així com de les persones a títol individual és imprescindible per a tirar endavant el procés.
 • L’acreditació de la CETS i el reconeixement de l’espai protegit és la culminació de la primera fase. En aquest moment, s’inicia la segona etapa, que és on el sector turístic pot sol·licitar acreditar-se. I per últim, hi ha una tercera etapa, amb l’acreditació de les agències de viatges.
 • El Pla estratègic que es va presentar a l’EUROPARC comptava d’uns objectius:
 1. Coordinar i fomentar la comunicació entre els agents implicats en el desenvolupament del turisme al Priorat, amb la CETS com a element aglutinador.
 2. Conservar i preservar l’entorn i garantir la qualitat de vida de les persones que hi viuen.
 3. Millorar la qualitat de l’experiència turística. Per això cal, una formació per a la població local, encarregada d’explicar què som i com ens volem mostrar, per tal que la informació que transmetem al visitant sigui de qualitat.
 4. Accions per promoure el desenvolupament econòmic a partir de la valorització i comercialització dels recursos locals, amb el producte agroalimentari, com a element fonamental de la comarca.
 5. Comunicar i difondre de manera coherent la imatge del Priorat com a destinació de turisme sostenible a partir dels valors distintius del territori.
 • S’ha presentat un pla d’accions, que consta de 100 accions a dur a terme al llarg dels pròxims cinc anys per part dels agents implicats. La CETS té una durabilitat de 5 anys.
 • L’informe d’avaluació que ha entregat l’EUROPARC, després de la visita de l’avaluadora i del projecte presentant, destaca la motivació de l’equip impulsor de la Carta i els membres del grup de treball, el suport del sector turístic, l’alta participació, i els valors naturals, culturals i paisatgístics del Priorat com a fortaleses.
 • D’altra banda, també exposa algunes recomanacions a tenir en compte, com són la necessitat de definir un pla de gestió dels visitants per tenir un sistema de recollida de dades, o el fet de desenvolupar un pla de formació sobre entorns naturals protegits per a la població local.
 • “Una visita a un espai protegit ha de ser una comprensió del paisatge, del territori.”
 • El procés d’acreditació per part de les empreses del sector turístic comença amb la segona fase de la CETS. És un procés voluntari per part de les empreses, per això han de manifestar la seva voluntat d’acreditar-se.
 • Les empreses del sector turístic han de presentar un projecte que inclogui, un mínim de 9 actuacions a realitzar en tres anys, al voltant de tres eixos: medi ambient, social i econòmic. Per fer-ho, les empreses reben assessorament.
 • Les empreses acreditades formen una xarxa per accedir a la tercera fase i treballar conjuntament amb les agències de viatge promocionant i comercialitzant els seus productes.
 • Hi ha d’haver un acord de col·laboració mutu entre els empreses del sector turístic i el Parc Natural de Montsant per treballar conjuntament.
 • És imprescindible la participació i el coneixement de la població local perquè no es pot fer turisme sostenible sense la població local.