Com sabeu, l’any 2016, la comarca del Priorat va ser acreditada amb la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS), un fet vinculat a l’execució d’un pla de més de 100 actuacions, impulsades per agents de l’àmbit turístic, tant públics com privats.

El passat mes de març es va presentar la nova Estratègia i Pla d’Accions per al període 2021-2025, que inclou 70 accions. Priorat Enoturisme forma part del grup d’agents, un total de 26, que ha presentat accions. També han presentat propostes altres agents com el Parc Natural del Montsant, el Consell Comarcal, ajuntaments, associacions, empreses el Consorci de la Serra de Llaberia, l’Agència Catalana del Patrimoni, Prioritat, la Diputació de Tarragona, la DOQ Priorat i la DO Montsant.

Les accions previstes són ben diverses: millora de l’experiència senderista, educació ambiental, i lluita contra la contaminació lumínica i acústica, entre d’altres. Tot plegat té com a principal objectiu la millora de la qualitat de vida dels habitants del Priorat, contribuint a la lluita contra el despoblament i la diversificació i sostenibilitat en el temps de l’economia local. En general , la nova estratègia incideix en quatre línies:

La gestió

Orientada a una millor coordinació dels agents implicats, utilitzant la Taula i el Fòrum de Turisme Sostenible, que depenen de la Comissió de Paisatge i Sostenibilitat, com a òrgan de concertació de les polítiques turístiques de la comarca, fent més efectiva la participació dels ajuntaments. Aquesta gestió ha de permetre perfeccionar la convivència entre l’activitat turística i la població local, i alhora, millorar el coneixement dels hàbits dels turistes per poder regular i redistribuir els visitants, tot oferint alternatives d’oci i de visita que evitin les saturacions.

El producte

Orientada a la promoció de les activitats turístiques que tenen un major impacte social i un menor impacte ambiental. Es vol fomentar la millora de les infraestructures existents, però sense crear-ne de noves i reduint l’impacte ambiental. El senderisme i la consolidació de la comarca com a zona lliure de contaminació lumínica i acústica serà un element clau de singularització i diferenciació turística. L’altre aspecte fonamental ha de ser la utilització del turisme per a la promoció dels productes locals i les pràctiques agrícoles respectuoses amb la biodiversitat i l’entorn natural.

Posicionament

La sostenibilitat es considera la base del desenvolupament social i econòmic del Priorat. Per aquesta raó caldrà acreditar la sostenibilitat de les empreses i les activitats donant visibilitat a les pràctiques i a les accions sostenibles dels establiments, les activitats i els municipis. En aquesta estratègia es reprèn l’acreditació de les empreses amb el segell d’Europarc.

Comunicació

Sensibilitzar i formar per comprendre millor l’entorn social, econòmic, natural i patrimonial de la comarca. La comunicació tindrà dos eixos: una comunicació interna sobre els beneficis de la CETS i una comunicació externa amb la finalitat d’informar, captar i distribuir als visitants.

Els espais naturals i d’interior generen cada cop més interès entre el públic general, que acudeix en massa i amb un gran desconeixement a visitar aquests espais. Aquesta circumstància es converteix en una oportunitat, ja que només a partir del coneixement i la comprensió es respecten els paisatges naturals i humans.