Les associacions Priorat Enoturisme i Prioritat volen mostrar la seva disconformitat arran de la celebració del RALLY LEGENDS el cap de setmana del 5 i 6 de novembre de 2022, que suposa de facto talls en les carreteres i, principalment, ateses les formes utilitzades.

Priorat Enoturisme és una associació privada d’empresaris de la comarca del Priorat amb més de 50 socis. Dins el nostre teixit empresarial s’hi troben allotjaments, restaurants, molins d’oli, vinateries, agencies de viatges i cellers. La nostra missió principal és promoure l’enoturisme ( el turisme del vi i la gastronomia) i a més, promoure la sostenibilitat a la comarca en el sentit més ampli col·laborant amb el Parc Natural, Prioritat, i altres entitats i administracions així com el Consell Comarcal.

PRIORITAT és una associació sense ànim de lucre, d’abast comarcal, que aglutina persones, entitats, institucions i empreses i que neix de la voluntat d’una part de la societat prioratina de treballar per la implementació d’un model territorial just i equilibrat. Un model que posa en el centre la noció de paisatge entès com a “rostre del territori” com allò que ens mostra el resultat de la interacció entre comunitats i territoris. I un model que planteja una gestió enraonada i global d’aquest paisatge, en tant que eix transversal que implica a tota la societat prioratina. Actualment l’entitat compta amb 242 socis. La missió principal és vetllar per la preservació d’aquest valor patrimonial i per la seua gestió respectuosa: Promoure i donar suport a activitats que ajudin a consolidar un model de desenvolupament que garanteixi aquests valors, en col·laboració amb totes les persones, entitats i institucions d’àmbit comarcal i d’altres àmbits.

Aquest rebuig respon a diferents aproximacions la primera en la manera de com s’han fet les coses i no haver consultat ni comptat amb el consens del territori, ni tampoc amb l’opinió dels negocis ni dels veïns afectats en produir-se el tall de carreteres.

La comunicació per part de la organització tampoc ha estat adequada, fent arribar la informació a pocs dies de la celebració i donant poc marge de maniobra. Encara a dia d’avui estem fent-ne difusió entre els veïns afectats que no n’eren conscients i cancel·lant visites a cellers i reserves de restaurants i d’hotels.
Però principalment, amb la informació que tenim, ambdues entitats no veiem què és el que reporta en clau positiva a la comarca i considerem que no potencia els valors de sostenibilitat en aquest context de canvi climàtic i no quadra amb els valors que des de fa anys es treballen de forma consensuada amb tots els actors del territori en el marc de la Carta Europea de Turisme Sostenible del Priorat (CETS).
A més creiem que els organitzadors haurien d’assumir les despeses de la pèrdua econòmica que representa per als nostres establiments no poder obrir i veure alterat el seu normal funcionament.