El decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic aprova la figura d’Habitatge d’Us Turístic (HUT). El que fins aleshores es coneixia com Apartament Turístic i que només es contemplava en poblacions de més de 2000 habitants, passa a l’àmbit rural sense sostre de població i entra en competència directa amb els allotjaments rurals.

Anem a pams… Per obrir un allotjament rural es demana estar censat a la zona un mínim de 5 anys i habilitar finques anteriors al 1950, condicions que conviden a l’arrelament i a la restauració de cases i masos (amb les inversions que això comporta) i a un creixement sostenible del turisme dels pobles i de les zones rurals.

La proliferació d’aquesta nova figura obre la porta a la massificació del turisme en l’àmbit rural, competint amb els recursos existents i infraestructures (aigua, aparcaments…) i deixant la comarca sense habitatges disponibles pel lloguer, afavorint la despoblació que la comarca del Priorat pateix any rere any.

Com a membres de la Taula de Turisme del Priorat compromesos amb el desenvolupament de la Carta Europea de Turisme Sostenible, pensem que aquest no és el model de turisme que afavoreix els principis de la CETS ni el camí cap a la candidatura de Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO per la qual tant hem lluitat i que esperem aconseguir.

D’altra banda són els ajuntaments els que controlen la concessió de les llicències dels HUTS. Felicitem a l’ajuntament de Porrera per l’aprovació d’una ordenança que limita aquest model.